PNL

 Què fem?

 • Analitzar el funcionament de la ment de la persona per entendre com processa la informació i l’experiència i quines conseqüències té això en la consecució dels objectius i de l’èxit personal

 • Conèixer i reconèixer les emocions pròpies i aprendre a gestionar-les

 • Ajudar en la definició dels objectius personals i professionals

 • Conèixer el sistema de creences personal i la forma en què ens comuniquem

 Què aconseguim?

 • Incrementar el coneixement de nosaltres mateixos

 • Fer-nos conscients sobre el nostre sistema de creences i el model de llenguatge que tenim

 • Aprendre a gestionar les emocions de forma efectiva

 • Incrementar la seguretat en un mateix

 • Millorar l’autoestima i l’autoconcepte

 • Millorar la comunicació i les relacions interpersonals

 En quins casos és útil?

 • Dificultats en la gestió d’emocions

 • Baixa autoestima i autoimatge

 • Pors i fòbies

 • Pensaments obsessius i recurrents

 • Ansietat davant d’exàmens o situacions d’exposició social

 • Mancances respecte les relacions interpersonals

 

+ informaciò

  Procediment:

 • Visita informativa (gratuïta)
 • Recollida d’informació
 • Establiment dels objectius, la freqüència i la distribució de les sessions
 • Inici de la psicoteràpia amb PNL
 • Elaboració dels informes corresponents

 

  Descripció del servei:

La Programació Neurolingüística (PNL) es defineix com l’estudi de l’estructura de l’experiència subjectiva. És un model sobre el funcionament de la ment i la percepció humana, de com es processa la informació i l’experiència, i les diferents implicacions que això té amb la consecució d’objectius i l’èxit personal. Per analogia amb un ordinador, utilitza els patrons universals de comunicació i percepció que tenim per reconèixer i intervenir en processos com l’aprenentatge, la teràpia, l’enfrontament de l’estrès, la negociació, la gestió dels conflictes, la superació de fòbies, entre molts d’altres.

 

  Objectius:

 • Gestió de les emocions (estrès, ansietat, motivació, resiliència, relaxació)
 • Millora de la comunicació i de les relacions humanes.
 • Autoestima i autoimatge.
 • Seguretat personal.
 • Pors i fòbies.
 • Pensaments obsessius i recurrents.
 • Autoconeixement
 • Promoure el creixement personal.
 • Treballar l’autoconcepte
 • Acompanyar en la definició d’objectius,tant personals com professionals.
 • Conscienciar sobre les pròpies emocions, el nostre sistema de creences, i el model de llenguatge que tenim.
 • Focalitzar al client en les estratègies mentals que utilitza.
 • Millora de la comunicació, les relacions interpersonals i les habilitats socials.

 

  Durada de les sessions:

Les sessions de psicoteràpia amb PNL tenen una durada de 60 minuts aproximadament. La periodicitat de les sessions sempre es pactarà prèviament entre el terapeuta i el client.