Reeducacion

  Què fem?

A més a més de tot el que es fa a nivell de reforç escolar i tècniques d’estudi, en reeducació ens centrem també en els següents aspectes:

 • Aprendre a gestionar l’agenda

 • Aprendre i controlar dins el possible aspectes ambientals que poden condicionar el rendiment

 • Aprendre aspectes rellevants a tenir en compte abans d’iniciar l’estudi

 • Afavorir la correcta planificació de les tasques al llarg del temps (setmana, mes,…)

 • Aprendre a organitzar i desenvolupar les tasques diàries de forma eficaç

 • Aprendre a compaginar les tasques escolars amb les personals de forma adient

 • Aprendre a desglossar els grans objectius a llarg termini en objectius més petits i assolibles a curt termini

 • Fer conscient a la persona d’allò positiu que té i fa

 • Potenciar la part constructiva de les crítiques

 • Motivar vers els aprenentatges

 • Treballar les funcions cognitives necessàries per a millorar el rendiment de la persona (llenguatge, memòria, atenció,..)

 Què aconseguim?

Amb la reeducació psicopedagògica aconseguim assolir les mateixes fites que amb el reforç escolar i tècniques d’estudi, però al ser aquesta una feina més holística i no centrada només en l’àmbit escolar s’assoleix un ventall més ampli de beneficis:

 • Aprendre diferents metodologies per dur a terme les tasques escolars

 • Aprendre a preparar els exàmens de forma eficaç

 • Aprendre i consolidar la pràctica de les diferents tècniques d’estudi

 • Millorar funcions cognitives relacionades amb l’aprenentatge: atenció, memòria, comprensió verbal, expressió oral i escrita, raonament, velocitat de processament, …

 • Solventar dificultats i necessitats psicopedagògiques concretes

 • Organitzar el temps i planificar les tasques de forma correcta i personalitzada

 • Crear hàbits de treball adequats i adaptats a les pròpies necessitats

 • Incrementar la seguretat en un mateix

 • Incrementar l’autoestima i l’autoconcepte

 • Reduir l’ansietat

 • Reduir la quantitat d’assignatures suspeses

 • Incrementar l’autonomia respecte les feines escolars

 • Reduir el control parental sobre les tasques escolars del fill

 • Millorar les relacions familiars sovint afectades per les conseqüències del baix rendiment acadèmic dels fills

 En quins casos és útil?

 • Dislèxia

 • Disgràfia

 • Discalcúlia

 • Afàsia/Disfàsia

 • Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal

 • Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH)

 • Síndrome d’Àsperger

 • Nens i adolescents sense cap diagnòstic concret però que considerin que necessiten ajuda en tots aquests aspectes relacionats amb els aprenentatges

+ informació

  Procediment:

 • Visita informativa (gratuïta)
 • Recollida d’informació
 • Avaluació Psicopedagògica
 • Elaboració de l’informe
 • Establiment dels objectius, la freqüència i la distribució de les sessions
 • Inici de la reeducació
 • Reunions amb l’escola i els pares
 • Elaboració dels informes corresponents

 

  Descripció del servei:

La reeducació és una intervenció psicopedagògica personalitzada i específica que busca desenvolupar competències i capacitats cognitives i solventar problemes i necessitats psicopedagògiques concretes. Inclou dos tipus d’intervenció: psicològica i pedagògica.La primera actua a nivell cognitiu i a nivell conductual, i la segona a nivell escolar.
La reeducació és útil en casos de Trastorns d’Aprenentatge com són la Dislèxia, la Disgràfia, la Discalcúlia i el Trastorn d’Aprenentatge No Verbal. També en nens i adolescents amb Trastorn per Dèficit d’Atenció amb i sense Hiperactivitat (TDAH), i en persones amb Trastorns de l’Espectre Autista com el Síndrome d’Àsperger.

 

  Objectius:

 • Potenciar les habilitats del nen/adolescent.
 • Millorar el rendiment acadèmic o pal·liar el fracàs escolar.
 • Afavorir una bona actitud, predisposició i motivació davant les tasques escolars.
 • Millorar l’autoestima acadèmica.
 • Millorar la comunicació, les relacions interpersonals i les habilitats socials.
 • Proporcionar estratègies i recursos òptims.
 • Aconseguir la seva autonomia escolar.
 • Minimitzar la repercussió dels símptomes del trastorn en el rendiment acadèmic.

 

  Activitats que inclou:

 • Treballar l’autoconcepte i l’autoestima escolar.
 • Treballar la concentració, l’atenció i la memòria.
 • Reconducció conductual.
 • Estratègies i recursos específics.
 • Establiment i “higiene” del lloc d’estudi.
 • Ús de l’agenda.
 • Treballar l’organització i la planificació.
 • Foment de l’hàbit d’estudi.
 • Tècniques d’estudi.
 • Generalització dels aprenentatges.
 • Millora de la comunicació, les relacions interpersonals i les habilitats socials.
 • Assessorament i orientació a la família, l’escola i altres professionals vinculats.

 

  Durada de les sessions:

Es pot triar entre sessions de reeducació psicopedagògica de 45 minuts o d’1 hora, podent-se donar dues sessions seguides si així es pacta amb el client, i poden tenir una freqüència d’una, dos o més sessions setmanals en funció de les necessitats de cada nen/adolescent.